ความเป็นมา

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

"นวัตกรรม" เป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

ส่งผลงานได้ตั้งแต่
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564

สมัครเลย

นิตยสาร

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ

 

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม