Contact

ติดต่อเรา

สอบถามปัญหาในการสมัครออนไลน์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 0800702999 พัชรีนาถ

ที่ตั้งสำนักงาน

map-nia

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แบบฟอร์มสอบถาม

แผนที่