National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2560

โครงการนวัตกรรม
เรืออลูมิเนียมแบบโครงสร้างชิ้นเดียว
ผู้เสนอผลงาน
คุณยศธนา สกุลฎ์โชคนำชัย
บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

“เราจะเป็นโรงงานผลิตเรือที่ได้มาตรฐานสูงสุด มีแบบ(Drawing) มีการทดสอบ มีการผลิตประกอบ โดยใช้Technology เหมือนกับรถยนต์ เพื่อให้มีสมรรถณะที่ดี ปลอดภัย สะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้โดยสาร และ ประหยัดน้ำมัน คงทน ลดการซ่อมบำรุง เพื่อ ให้คุ้มค่าสำหรับผู้ลงทุน เราเริ่มวางแผนการผลิตจนกระทั่งจบกระบวนการเป็นเรือทั้งลำ พร้อมใช้งาน มีการทำขั้นตอนตั้งแต่เริ่มออกแบบ วันสั่งวัตถุดิบ ขึ้นโครงสร้าง การประกอบ ทำสี ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้ารู้ขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอน การผลิตปั๊มขึ้นรูป โดยใช้นวัตกรรมทางรถยนต์ที่ทางทีมงานบริษัทฯร่วมในการวิจัยและพัฒนา

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

1.ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ<br /> 2.ส่งเสริมด้านการผลิตภายในประเทศ ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ<br /> 3.สามารถส่งชิ้นงานจำหน่ายไปยังต่างประเทสได้ภายใต้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น