National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2565

รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภท การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ประจำปี 2565

โครงการนวัตกรรม
เต่าบินโรโบติกบาริสต้า
ผู้เสนอผลงาน
ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อีเมล
เว็บไซต์
www.forth.co.th
ความเป็นนวัตกรรม

เครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาโดยเห็นปัญหาการอุดตันของเครื่องชงที่ใช้เทคโนโลยี Mixing Blow ที่ไม่เหมาะกับลักษณะการดื่มของคนไทยที่นิยมแบบเข้มข้น จึงได้คิดค้นชุดอุปกรณ์จับและหมุนแก้วของเครื่องที่แก้ปัญหาการอุดตัน พร้อมแขนกลชั่งตวงวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการกําหนด และคํานวณส่วนผสม/วัตถุดิบ อีกทั้งยังมีระบบทําโซดา น้ำแข็ง ทําความเย็นและร้อน และมีระบบล้างหัวชงแรงดันด้วยน้ำอุณหภูมิกว่า 95 ํC ประกอบกับมีโคร่งข่ายประมวลผลกลางแจ้งเตือนสถานะ ซึ่งกลไกสิ่งประดิษฐ์ได้ถูกยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรกว่า 35 ฉบับ