National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2564

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประเภท วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ประจำปี 2564

โครงการนวัตกรรม
"PETANEER" นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง
ผู้เสนอผลงาน
วรางคณา พันธุ์วาณิช
บริษัท เพ็ททาเนียร์ จำกัด
อีเมล
petaneer@gmail.com
เว็บไซต์
www.petaneer.com
ความเป็นนวัตกรรม

... จากการที่ตัวเองเป็นสัตวแพทย์ หลายเคสที่ได้รักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องพิการ เจ้าของก็จะตั้งคำถามว่า เค้าจะดูแลน้องอย่างไร หรือทำอะไรได้บ้าง ที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเขาทุกข์น้อยที่สุดในช่วงเวลาที่เหลือ และทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เขาได้มีโอกาสใช้ช่วงเวลาที่เหลือได้อย่างมีความสุขที่สุด แรงบันดาลใจนี้ ทำให้เกิด "Petaneer"...

ธุรกิจสัตว์เลี้ยงติดอันดับธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี เพราะแนวโน้มการใช้ชีวิตของคนเราเป็นครอบครัวเล็กลง และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มนุษย์ไม่ได้มองเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไป แต่มองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว การที่เราเลี้ยงเขาได้ดีขึ้น ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ การดูแลรักษาก็ก้าวหน้าขึ้น ทำให้ความต้องการใช้อุปกรณ์การแพทย์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในประเทศไทยเองไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สูงมาก

เรา "เพ็ททาเนียร์" (Petaneer) จึงเริ่มจากการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์ที่พิการเดินไม่ได้ คือ วีลแชร์ ซึ่งเมื่อก่อนต้องใช้วิธีวัดตัว สั่งตัดเฉพาะแบบเสื้อผ้า แต่ปัญหา คือ ต้องใช้ระยะเวลาทำ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการลีบฝ่อของกล้ามเนื้อในช่วงเวลาต้องรอวีลแชร์ เราจึงได้พัฒนาวีลแชร์ที่สามารถปรับขนาดได้ (FlexzWheels) ทำให้สัตว์ได้รับการบำบัดที่เร็วขึ้น ถ้าสัตว์โตขึ้น อ้วนขึ้น ผอมลง เจ้าของก็สามารถที่จะปรับขนาดได้เอง แล้วเราก็ต่อยอดมาสู่ขาเทียมสำหรับสัตว์ (Prosthesis) ซึ่งสามารถออกแบบให้ใช้ได้ในสัตว์เลี้ยงพิเศษชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น เต่า แมว กระต่าย เป็นต้น หลังจากนั้น บริษัทก็ขยายตลาดมาในสัตว์สูงอายุที่มักมีปัญหาระบบประสาทอ่อนแรง ต้องการกายภาพ ซึ่งต้องใช้ชุดพยุงกายภาพ (PetWellSuit) เพื่อช่วยให้เจ้าของไม่ต้องปวดหลังเวลาพาเดิน หรือในการเคลื่อนย้ายสัตว์ และลู่วิ่งในน้ำ (AquaTrek) สำหรับการกายภาพบำบัด ที่สัตว์เลี้ยงจะไม่เจ็บปวดขณะออกกำลังกาย ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย

ด้วยทีมสัตวแพทย์และวิศวกรที่ทำงานร่วมกัน ทำให้เราสามารถออกแบบสินค้าให้มีความแตกต่าง เราได้รับ 1 สิทธิบัตร และ 2 อนุสิทธิบัตรในกลุ่มสินค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้รับ 7 รางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ และด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีในความต้องการทำให้สินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ตลาดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใช้งานง่าย ใส่สบาย มีฟังก์ชั่นที่เหนือกว่าต่างประเทศในราคาที่ถูกกว่ามาก เช่น ลู่วิ่งในน้ำเราได้ติดตั้งให้โรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ไปแล้วกว่า 30 เครื่อง เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังได้เริ่มขยายงานด้านบริการดูแลสุขภาพสัตว์อื่นๆ เช่น ศูนย์ Petariuwellness center เพื่อ