National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2564

รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภท การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ประจำปี 2564

โครงการนวัตกรรม
ระบบนิเวศอัจฉริยะ
ผู้เสนอผลงาน
ฉัตรพัฒน์
Chalard Innovations Co., Ltd.
อีเมล
เว็บไซต์
www.smart-terra.com
ความเป็นนวัตกรรม

การปลูกต้นไม้ภายในบ้านเป็นที่นิยมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศหนาว หรือในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก เช่น คอนโด หรือ อพาร์ทเม้นท์ แต่การปลูกต้นไม้ในบ้านนั้นทำให้การดูแลเป็นสิ่งที่ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้แสงที่เพียงพอ การรดน้ำเป็นประจำ หรือการให้สภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับต้นไม้นั้นๆ หรือในช่วงที่เราไม่อยู่บ้านเป็นระยะเวลานานประมาณ 1-2 อาทิตย์ ต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด การแก้ปัญหาของเราคือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและจำลองธรรมชาติและสภาพอากาศให้กับต้นไม้ โดยที่เราไม่ต้องดูแลอยู่ตลอดเวลา

SmartTerra เป็น terrarium ชิ้นแรกของโลกที่มีองค์ประกอบครบเหมือนธรรมชาติจริง ไม่ว่าจะเป็น แสง สี เสียง น้ำ ดิน และ ลม ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้ทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างเสมือนธรรมชาติจริง สามารถจำลองธรรมชาติจริงเข้าไปอยู่ในระบบ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นต้น เหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดหรือในที่ทำงาน ไม่มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ และไม่มีเวลาที่จะดูแล ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในบ้าน ผ่อนคลายความตึงเครียด และให้อากาศบริสุทธิ์

ในด้านเศรษฐกิจ SmartTerra เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยที่นำออกสู่ตลาดโลก ที่ผ่านมา SmartTerra ได้เปิดตัวในเว็บไซต์ Kickstarter.com สามารถระดมทุนจากผู้ที่สนใจและให้การสนับสนุนได้มากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ จากผู้สนใจกว่า 30 ประเทศ ปัจจุบัน SmartTerra ได้ออกสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อย และได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่ต้องการนำเข้า เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมัน เป็นต้น