National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2558

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

โครงการนวัตกรรม
รากเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้
ผู้เสนอผลงาน
รศ.ทพ.ดร. ปฐวี คงขุนเทียน
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศของรากฟันเทียมสำหรับช่วยยึดฟันปลอม มีขนาดเล็กเพียง 2.75-3.00 มิลลิเมตร แผลจึงเล็ก หายเร็ว ยึดกับกระดูกได้ดี ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนหัวที่ยึดกับฟันปลอม และส่วนลำตัวที่ยึดติดกับกระดูกกราม เมื่อสึกหรอจากการใส่เข้า-ออกฟันปลอมแล้ว เปลี่ยนส่วนหัวได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรื้อทิ้งเหมือนเดิม ในวันแรกที่ผ่าตัดใช้งานร่วมกับฟันปลอมได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอนานเหมือนเช่นเดิม มีมาตรฐานการผลิต ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CE mark)

ประโยชน์ด้านสังคม

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลจากเดิมที่ต้องไปพบแพทย์ 8-10 ครั้ง เหลือเพียง 1-2 ครั้ง และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุที่ส่วนมากมีปัญหาฟันปลอมหลุดหลวมเพราะขาดการยึดเกาะ และยังเป็นการสร้างงานให้พนักงานจากชุมชนใกล้เคียงโรงงาน โดยมุ่งเป้าที่การส่งออกสินค้านี้ไปยังต่างประเทศ