National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2553

โครงการนวัตกรรม
“เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์” สีสะท้อนความร้อนและรังสียูวีเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
ผู้เสนอผลงาน
ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท เบเยอร์ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สีทาบ้านและอาคารที่เป็นฉนวน ซึ่งสามารถสะท้อนความร้อนและรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ โดยอาศัยวัสดุประเภทเซรามิคโบโรซิลิเกต (ceramic borosilicate micro spheres) ที่มีลักษณะอนุภาครูปทรงกลมภายในกลวงเพื่อเป็นฉนวนความร้อนและเพิ่มคุณสมบัติการสะท้อนยูวีทุกความยาวคลื่น (UVA, UVB, UVC) โดยใช้วัสดุนาโนไตรพลัส (titania, zinc, ceria) เป็นสารตัวเติมในเนื้อสี ทำความสะอาดง่ายด้วยสารที่ป้องกันการดูดซับของน้ำและน้ำมัน ใช้ตัวทำละลายที่มีอัตราการระเหยตัวต่ำปลอดภัยต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย ช่วยลดค่าอุณหภูมิภายในอาคารให้ต่ำลงและทำให้การใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศลดน้อยลง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้อยู่อาศัยได้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

“เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์” ช่วยประหยัดพลังงานประหยัดเงิน โดยสามารถลดการใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าที่ใช้เปิดเครื่องปรับอากาศได้โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 50 กิโลวัตต์ต่อ 30 วัน (8 ชั่วโมงต่อวัน) คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ลดลงกว่า 2,400 บาทต่อปีต่อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง หากผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั้งประเทศร่วมเป็นเครือข่ายลดโลกร้อนด้วย เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์ จะสามารถลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชน ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม