National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2552

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552

โครงการนวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ “สงขลานครินทร์”
ผู้เสนอผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุนทร วงษ์ศิริ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านอุปกรณ์การแพทย์สำหรับงานผ่าตัดเพื่อรักษาอาการชาจากโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ ผ่านแผลขนาดเล็ก 1.5-1.8 เซนติเมตร โดยการออกแบบอุปกรณ์สำหรับสร้างช่องว่างระหว่างเส้นประสาท เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของช่องมองให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น จึงสามารถตัดพังผืดได้ง่ายและใช้เวลาในการผ่าตัดพังผืด เพียง 8-10 นาที

ประโยชน์ด้านสังคม

อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ “สงขลานครินทร์” สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องได้รับการผ่าตัดก่อนเส้นประสาทจะถูกกดรัดจนมือชาและทำให้กล้ามเนื้อมือลีบถาวร โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีโอกาสเสี่ยงถึงร้อยละ 5.6 ซึ่งการผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเป็นปกติโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อครั้ง นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศได้อีกด้วย