National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2562

รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภท
การออกแบบบริการ (Service Design) ประจำปี 2562

โครงการนวัตกรรม
มาย แพลตฟอร์ม
ผู้เสนอผลงาน
ศุภชัย จันทร์ใส
บริษัท มาย แพลตฟอร์ม จำกัด
อีเมล
เว็บไซต์
www.myplatform.co.th
ความเป็นนวัตกรรม

My Platform เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย My Living แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย ให้นิติบุคคล และผู้พักอาศัยได้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การบริหารจัดการโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยได้ครบถ้วน และสะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเตือนพัสดุ, การแจ้งซ่อม/ติดตามงาน,การร้องเรียนปัญหา, ระบบแชท/จัดกลุ่ม/การจัดประชุม, การแจ้งบิลค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชัน My Living รวมถึงยังเป็น Everyday App สำหรับผู้พักอาศัยในการเชื่อมโยงกับบริการมากมายหลากหลายผ่าน My Service และเข้าถึงบริการต่างๆง่ายขึ้น อาทิ บริการแม่บ้านทำความสะอาด (Maid), บริการล้างแอร์ (Home Service), ซักอบรีด (Laundry), ล้างรถเคลื่อนที่ (Car Service), บริการสั่งอาหาร (Food Delivery), บริการสั่งสินค้าอุปโภคบริโภค (Supermarket), บริการจองสถานที่ (Space Booking), บริการรับส่งพัสดุ (Messenger) ฯลฯ
ผลงานนวัตกรรมนี้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับชุมชนเข้าด้วยกัน สร้างความสะดวกสบาย ให้กับผู้ใช้ทั้งฝั่งโครงการและฝั่งผู้อยู่อาศัย และสร้างโอกาส ชุมชน และสังคมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น