National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2562

รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภท
การออกแบบบริการ (Service Design) ประจำปี 2562

โครงการนวัตกรรม
มาย แพลตฟอร์ม
ผู้เสนอผลงาน
ศุภชัย จันทร์ใส
บริษัท มาย แพลตฟอร์ม จำกัด
อีเมล
dear_all@myplatform.co.th
เว็บไซต์
www.myplatform.co.th
ความเป็นนวัตกรรม

My Platform เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย My Living แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย ให้นิติบุคคล และผู้พักอาศัยได้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การบริหารจัดการโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยได้ครบถ้วน และสะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเตือนพัสดุ, การแจ้งซ่อม/ติดตามงาน,การร้องเรียนปัญหา, ระบบแชท/จัดกลุ่ม/การจัดประชุม, การแจ้งบิลค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชัน My Living รวมถึงยังเป็น Everyday App สำหรับผู้พักอาศัยในการเชื่อมโยงกับบริการมากมายหลากหลายผ่าน My Service และเข้าถึงบริการต่างๆง่ายขึ้น อาทิ บริการแม่บ้านทำความสะอาด (Maid), บริการล้างแอร์ (Home Service), ซักอบรีด (Laundry), ล้างรถเคลื่อนที่ (Car Service), บริการสั่งอาหาร (Food Delivery), บริการสั่งสินค้าอุปโภคบริโภค (Supermarket), บริการจองสถานที่ (Space Booking), บริการรับส่งพัสดุ (Messenger) ฯลฯ<br /> ผลงานนวัตกรรมนี้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับชุมชนเข้าด้วยกัน สร้างความสะดวกสบาย ให้กับผู้ใช้ทั้งฝั่งโครงการและฝั่งผู้อยู่อาศัย และสร้างโอกาส ชุมชน และสังคมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น<br />