National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2549

รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549

โครงการนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทดแทนหนังจากผงฝุ่นขี้เลื่อย
ผู้เสนอผลงาน
นายเจริญ กริชเกียรติศักดิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาเต็นเอ็นเตอร์ไพรส์
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนหนังจากผงฝุ่น ขี้เลื่อยและน้ำยางพารา โดยอาศัยโปรตีนจากปลาเป็นตัวเชื่อมประสานและทำให้เกิดสมบัติการยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังเทียมที่ได้มีสมบัติใกล้เคียงกับหนังแท้จากสัตว์และหนังเทียมจากพลาสติก สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า โคมไฟ เบาะนั่ง

ประโยชน์ด้านสังคม

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประมาณ 4,000 บาทต่อครัวเรือน และเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ผงฝุ่นขี้เลื่อยไม้ยางพารา น้ำยางพาราธรรมชาติ และปลาทะเลสด มาทำให้เกิดประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนหนัง