National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2549

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549

โครงการนวัตกรรม
: “ญาณินทร์เบด” เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ
ผู้เสนอผลงาน
น.พ. ญาณินทร์ อุทโยภาศ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับระดับโลก โดยอาศัยหลักการสลับจุดรับน้ำหนักเพื่อให้ผิวหนังและกล้ามเนื้อพักฟื้นอย่างเต็มที่ ซึ่งใช้โปรแกรมในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนจุดรับน้ำหนักให้เลื่อนขึ้น-ลง ทุกๆ 30 นาที ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาแผลกดทับได้ 100% เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ประโยชน์ด้านสังคม