National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2549

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2549

โครงการนวัตกรรม
น้ำมันรำข้าว “คิง” ชนิดออริซา
ผู้เสนอผลงาน
นายประวิทย์ สันติวัฒนา
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ระดับโลก สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวที่มี “สารแกมมาออริซานอล 4,000 ppm” ที่มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยลดคลอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือ LDL-C (Low Density Lipoprotein Cholesterol) โดยไม่ลดคลอเลสเตอรอลที่ดีหรือ HDL-C (High Density Lipoprotein Cholesterol)

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เป็นการสกัดน้ำมันจากรำข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะแกมมาออริซานอลที่พบเฉพาะในน้ำมันรำข้าว และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลพลอยได้จากการสีข้าว สามารถ<br /> เพิ่มมูลค่าน้ำมันรำข้าวปกติจาก 35 บาท/ลิตร เป็น 85 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาขายในต่างประเทศลิตรละ 400 บาท โดยประมาณการมูลค่าการตลาดกว่า 600 ล้านบาท