News

ข่าวสาร

21
Aug
2020

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประจำปี 2563

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประจำปี 2563

Read More
14
Aug
2020

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 2016

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย  รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2563

Read More
11
Aug
2020

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 2016

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย  รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

Read More
11
Aug
2020

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2563 2016

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย  รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2563

Read More
9
Oct
2019

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจําปี 2562 2016

National Innovation Awards Winners 2019

Read More