National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2016

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2016

โครงการนวัตกรรม
The Disassemble Mooring System for Coral Protection
ผู้เสนอผลงาน
Mr. Isoon Tepsaskul
ความเป็นนวัตกรรม

เนื่องจากปัจจุบัน การท่องเที่ยวทางทะเลเติบโตขึ้นมาก มีนักท่องเที่ยวมากมายนิยมดำน้ำดูปะการังทั่วทุกชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรือนำเที่ยวดำน้ำแบบ Snorkeling ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือหางยาวหรือเรือ Speed Boat ที่มีมากมายนับพันลำทั่วประเทศจะต้องทิ้งสมอเพื่อจอดให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำ เป็นการทำลายปะการังน้ำตื้นซึ่งมักจะอยู่ลึกลงไปราว 2-4 เมตร การแก้ปัญหานี้สามารถทำได้โดยการให้เรือเล็กทั้งหลายผูกเชือกกับทุ่น(แท่งคอนกรีตน้ำหนักมากกว่า 2 ตัน) แทนการทิ้งสมอเรือ อย่างไรก็ตามที่ระดับความลึก 2-4 เมตร การติดตั้งทุ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ทำได้ยาก เพราะเรือใหญ่ที่บรรทุกทุ่นคอนกรีตหนัก 2 ตันพร้อมกับเครนหรือเครื่องมือหนักจะเกยตื้นได้ง่าย จึงเป็นที่มาของการคิดประดิษฐ์ ทุ่นจอดเรือแบบถอดประกอบได้เพื่อปกป้องปะการัง ขึ้นมา

ประโยชน์ด้านสังคม

ช่วยปกป้องปะการัง ซึงเกิดขึ้นอยู่บริเวณน้ำตื้นเป็นหลัก อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของปะเทศชาติ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและลูกปลาขนาดเล็ก เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลไทย นอกจากนี้จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม เป็นการนำรายได้เข้าสู่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน