National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2021

รางวัลชนะเลิศ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2021

โครงการนวัตกรรม
Thai Union Group Public Company Limited
ผู้เสนอผลงาน
Tunyawat Kasemsuwan, Ph.D.
เว็บไซต์
https://www.thaiunion.com/en
ความเป็นนวัตกรรม

ไทยยูเนียน เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนำของโลก มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเยี่ยมให้กับผู้บริโภคในทุกภาคพื้นทวีป ไทยยูเนียนให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่โดดเด่น โดยเปิดโอกาสให้ทั่วโลกเข้ามาร่วมพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา