National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2010

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2010

โครงการนวัตกรรม
Safety Power Cable from Plastic Compound
ผู้เสนอผลงาน
นายคเณศ ขาวจันทร์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับอาเซียนด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมพาวด์สำหรับผลิตสายไฟคุณภาพสูง โดยเป็นการเชื่อมโยงสายโซ่ของพอลิเอททิลีนด้วยไซเลนเพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูง สามารถนำไปผลิตฉนวนหุ้มสายไฟที่มีความทนทานและมีผิวเรียบเงามัน พร้อมทั้งการพัฒนาสูตรพีวีซีคอมพาวด์สำหรับเปลือกหุ้มสายไฟชนิดที่ปล่อยไอกรดลดลงร้อยละ 25 ลดควันและเขม่าเมื่อเกิดการเผาไหม้ลงกว่าร้อยละ 70 ติดไฟยากและไม่ลุกลาม ช่วยสร้างความปลอดภัยและลดปัญหามลพิษเมื่อเกิดการเผาไหม้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

พลาสติกคอมพาวด์สำหรับการผลิตสายไฟเพื่อความปลอดภัย นอกจากสามารถช่วยลดการปลดปล่อยควันให้น้อยลงกว่าสายไฟทั่วไปร้อยละ 70 และลดการปลดปล่อยไอกรดลงร้อยละ 25 ซึ่งทำให้ลดการกัดกร่อนเยื่อบุและระบบทางเดินหายใจ และเพิ่มโอกาสการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว การผลิตยังสามารถเพิ่มค่าปริมาณออกซิเจนต่ำสุดที่ติดไฟเพื่อให้สามารถต้านการลามไฟสูงกว่าสายไฟทั่วไปได้ถึงร้อยละ 25 จึงยากต่อการติดไฟและยังสามารถดับไฟได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดเป็นมาตรฐานใหม่ของสายไฟเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้คนภายในอาคารที่อาจเกิดเหตุการณ์อันตรายได้โดยไม่คาดฝัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและคอมพาวด์รวมไปถึงอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายไฟไม่ต่ำกว่า 17,975 ล้านบาท