Contact

ติดต่อเรา

สอบถามปัญหาในการสมัครออนไลน์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ : 02 0175555 (WFH 080-070 2999)

ที่ตั้งสำนักงาน

map-nia

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แบบฟอร์มสอบถาม

แผนที่