National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2550

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2550

โครงการนวัตกรรม
นมจากเนื้อไก่
ผู้เสนอผลงาน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์นมจากเนื้อไก่ เพื่อทดแทนนมวัวและนมถั่วสำหรับทารกที่มีอาการแพ้โปรตีนในนมวัว โดยใช้การปั่นละเอียดชนิดพิเศษในการทำให้เนื้อไก่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ ทำให้สามารถ ใช้ทดแทนนมชนิดพิเศษที่เตรียมจากกรดอะมิโน หรือนมที่มีการย่อยโปรตีนบางส่วนสำหรับเด็กทารกที่มีการแพ้โปรตีนจากนมวัว นมจากเนื้อไก่นี้สามารถลดการแพ้นมในเด็กได้ 8 เท่า โดยมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของเด็กเทียบเท่าการดื่มนมชนิดอื่นๆ

ประโยชน์ด้านสังคม

ประเทศไทยมีเด็กเกิดประมาณปีละ 8 แสนคน มีประมาณ 6 แสนคนที่ดื่มนมวัวก่อน 6 เดือน โดยจะมีเด็กที่แพ้โปรตีนจากนมวัวประมาณ 2 หมื่นคน และมีเด็กทารกประมาณ 1,000-2,000 คนที่แพ้โปรตีนจากนมทุกชนิด <br /> ซึ่งจำเป็นต้องดื่มนมกรดอะมิโนจากต่างประเทศ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือนต่อคน ในขณะที่นมจากเนื้อไก่จะมีราคาสูงกว่านมวัวเพียง 1.5 เท่าในขนาดบรรจุที่เท่ากัน