รางวัลเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทย

NATIONAL INNOVATION AWARDS

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม

WELCOME
OPENING NOW

NATIONAL INNOVATION AWARDS

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้

ความเป็นมา

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

"นวัตกรรม " เป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนโดย NIA

สมัครเข้าร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้

สมัครเลย
+

วิธีการสมัคร

 • 1

  ลงทะเบียน

  ผู้สมัครในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และ ภูมิภาค สามารถสมัครออนไลน์
 • 2

  กรอกใบสมัครจนเสร็จสมบูรณ์

  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยจนครบถ้วน
 • 3

  ส่งใบสมัคร

  ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 5 ผลงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูล ก่อนการกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครทางออนไลน์

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม