รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

NATIONAL INNOVATION AWARDS

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2563

ผ่านทางเว็บไซต์

ความเป็นมา

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

"นวัตกรรม " เป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 เมษายนเป็นต้นไป

สมัครเลย
+

วิธีการสมัคร

 • 1

  Register ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

  - ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกประเภทต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก
 • 2

  Login กรอกข้อมูลผลงาน

  - ใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดไว้ ในการ Login เข้าสู่ระบบส่งผลงานทางออนไลน์
 • 3

  Status สถานะการส่งข้อมูลผลงาน

  - ผู้ส่งผลงานสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลผลงานที่บันทึกเข้าสู่ระบบ
  - หากขึ้นสถานะ Complete แสดงว่า การส่งข้อมูลผลงานของท่านเข้าสู่ระบบออนไลน์สมบูรณ์แล้ว
  - หากขึ้นสถานะ Uncomplete แสดงว่า การส่งข้อมูลผลงานของท่านเข้าสู่ระบบออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์ ขอให้ตรวจสอบช่องต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องกรอกข้อมูล
  ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานสามารถปรับแก้ไขข้อมูลผลงานที่ใส่ไว้ในระบบออนไลน์ได้จนกว่าจะสิ้นสุดวันรับสมัคร

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ

 

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม

รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบ

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อ