National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2013

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2013

โครงการนวัตกรรม
ถังแก๊สคอมโพสิต
ผู้เสนอผลงาน
บริษัท อุตสาหกรรม จอบไท จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ถังคอมโพสิตบรรจุก๊าซแอลพีจี ที่ออกแบบถังแก๊สให้มีความสวยงามทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมประสานวัสดุคอมโพสิตด้วยกระบวนการผลิตแบบพัน (filament winding) ทำให้น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 50 ไม่เกิดสนิม และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรอบรับ

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้ลดปริมาณการผลิต และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบวนการต่างๆ โดยเฉพาะการขนส่งถังแก๊ส