National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2011

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2011

โครงการนวัตกรรม
กระสอบพลาสติกแบบมีปีกป้องกันดินถล่ม
ผู้เสนอผลงาน
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ในการผลิตกระสอบแบบมีปีก โดยการถักทอพลาสติกสองชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งใช้พอลิเอทิลีนเป็นเส้นแนวขวาง และพอลิโพรพิลีนเป็นเส้นแนวตั้ง เพื่อลดการฉีกขาด และเพิ่มปีกที่ด้านข้างของกระสอบ (fin) ที่ด้านข้างของกระสอบ สามารถเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว เมื่อนำมาวางซ้อนทับกัน รวมทั้งมีการเติมสารป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ประโยชน์ด้านสังคม

นวัตกรรมถุงกระสอบแบบมีปีกนี้มีความหนาแน่นสูงและแข็งแรงสามารถใช้สำหรับงานบรรเทาอุทกภัยได้ดีเมื่อเทียบกับกระสอบทั่วไป โดยใช้เป็นวัสดุก่อแนวกำแพงป้องกันดินถล่มจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือชะลอความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
ด้วยการเพิ่มเสถียรภาพลาดดินและการปรับปรุงร่องน้ำและยังสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดความสูญเสียในด้านมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถใช้สร้างพนังกันน้ำ หรือฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งและชายฝั่งได้