รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

NATIONAL INNOVATION AWARDS

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 เมษายน 2563

ผ่านทางเว็บไซต์

About

NATIONAL INNOVATION AWARD

"Innovation" is resulting from the use of knowledge and creativity that benefit the economy and society.

Read More

Support by NIAWARDS : National Innovation Awards

Join Now

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020

Submissions from 1 April onwards

Register Here
+

How to Apply

 • 1

  REGISTER

  The applicants in Bangkok, metropolitan and regional areas can apply online.
 • 2

  COMPLETE APPLICATION FORM

  Fill in application form both in English and Thai as there are the Japanese committees.
 • 3

  SUCCESSFUL

  An applicant (Company/Designer) can submit not more than 5 products, application form can be downloaded to prepare information before fill in online application.

WINNER Design

WINNER Media