รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

NATIONAL INNOVATION AWARDS

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2562

ผ่านทางเว็บไซต์

About

NATIONAL INNOVATION AWARD

"Innovation" is resulting from the use of knowledge and creativity that benefit the economy and society.

Read More

Support by NIAWARDS : National Innovation Awards

Join Now

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2019

Submissions from today

Register Here
+

How to Apply

 • 1

  REGISTER

  The applicants in Bangkok, metropolitan and regional areas can apply online.
 • 2

  COMPLETE APPLICATION FORM

  Fill in application form both in English and Thai as there are the Japanese committees.
 • 3

  SUCCESSFUL

  An applicant (Company/Designer) can submit not more than 5 products, application form can be downloaded to prepare information before fill in online application.

WINNER Design

WINNER Media